calque

Copie van een tekening, ontstaan door overtrekken op calqueerpapier.