Effigiayit / Effig.

'Tekende het'. Toevoeging bij de naam van de maker van de tekening waarnaar de prent werd gemaakt.