Impressit / Imp.

'Drukte het'. Toevoeging bij de naam van de drukker.