lijngravure

Gravure die alleen uit lijnen bestaat. Term wordt wel gebruikt ter onderscheiding van gravures waarbij ook vlakken zijn bewerkt, b.v. zwarte kunstprenten, of waar de voorstelling uit puntjes is opgebouwd, b.v. gravures met ponsoen of stippelgravures.