mimeografie

De mimeografie is een zeefdrukvariant, waarbij een vlies, bijvoorbeeld door het drukken van stalen letters erop of voorzichtig met een etsnaald te bekrassen (denk aan de aloude schrijfmachine vorzien van een 'stencilvel') een kleurstof en / of inkt doorlatende laag veroorzaakt. Deze aldus ontstane 'matrix' is de facto een spiegelbeeld van het gewenste originele beeld of tekst en wordt vervolgens om een drukcilinder gespannen die als het ware de kleurstof (vaak inkt) door de matrix perst en zo een afdruk veroorzaakt op papier. Dit proces - aanvankelijk erg populair - maar door toenemende kwaliteitseisen al snel vervangen door andere vormen van kopieërtechnieken, zoals de snel opkomende hektographie (letterlijk 'honderdvoudig vermenigvuldigen') en later door fotokopieën (xerografie = 'droogschrijven').