ophogen / hogen

Een courante techniek voor het benadrukken van massa en volume. De hoging komt tot stand door op de gekozen plekken lichtkleurig pigment te gebruiken, meestal witte gouache of krijt.