ornamentprent

Prent met een ontwerp voor een decoratie, bedoeld om als voorbeeld te dienen voor ambachtslieden op het gebied van de kunstnijverheid. Ornamentprenten werden al gemaakt in de 15de eeuw.