Plasticisme

Plasticisme is een schilderstijl binnen de hedendaagse kunst. De Colombiaanse kunstschilder Fernando Botero omschrijft zijn eigen Gonflette-stijl, een figuratieve erg expressionistische weergave met overaccentuering in volumeverhoudingen, waarbij hij zich uitsluitend laat leiden tot de pure plasticiteit van het te bewerken beeld, als Plasticisme.