Register

Juiste plaats van de kleuren bij kleurendruk. Om register te drukken zijn een preciese aanleg en registermerken nodig.