Reinigen

Vaak moeten schilderijen worden gereinigd en schoongemaakt door bijvoorbeeld het verwijderen van de oppervlaktelaag (vernisverwijdering). Gebruik hiervoor geen huis-en-tuin middeltjes (dus geen doorgesneden aardappelen, puur water et cetera; dit moeten ten stelligste worden ontraden. In het eerste geval doen zich ongewenste chemische reacties voor en daarnaast is water de grootste vijand van olieverf; het tast het bindmiddel in de verflagen aan). In het algemeen zijn vernislagen na zo’n 50 jaar aan vervanging toe. Professioneel restaureren verdient de voorkeur.