Toorop, Jan

( zw kopie) De jonge generatie (op. Kunstb. 1977)
 

Stel een vraag over dit object

Ingedeeld in de volgende categorieën

objectnr. CO 310.176

De website Van Caput Ovis biedt een specifieke blik op de activiteiten van de stichting ‘Openbaar Kunstbezit’ over de jaren 1957 t/m 1982. Meer in het bijzonder vergroot Caput Ovis de relaties met kunstenaars die zij tot hun kernverzameling rekenen uit middels (gekopieerde) illustraties onder vermelding van de betreffende jaargang waarin deze wordt behandeld of beschreven alsmede de gevoerde titel (voorzover bekend of door ons gegeven) van het betreffende werk.

De keuzes van de stichting Openbaar Kunstbezit door de jaren heen hebben zeker niet tot een (internationale) kunstcanon geleid (was ook geen doel als zodanig). Maar we kunnen ons niet onttrekken aan het gevoel dat er wel degelijk grondig is nagedacht over technieken, stromingen, tijdsgewrichten, toepassingsgebieden en technieken.

Los hiervan werden de (gekopieerde) illustraties niet alleen toegevoegd aan de korte beschrijvingen van de jaargangen zelf (als zodanig vermeld in de rubriek ‘Bibliotheek’) maar ook als ‘kopie’ vermeld onder de betreffende kunstenaarsnaam zelf. Daarnaast – voor de geïnteresseerde – is impliciet een totaaloverzicht van de (gekopieerde) illustraties toegevoegd (zie rechter kader) via de categorie ‘Openbaar Kunstbezit’ (door hierop te klikken).

Hier ziet u een werk van Jan Toorop genaamd De jonge generatie opgenomen in jaargang 1977 van Openbaar Kunstbezit.

Prijs op aanvraag

 

Toorop, Jan

Johannes Theodorus (Jan) Toorop werd op 20 december 1858 in Poerworedjo (Indonesië, waar zijn vader grifier was bij de landraad Begelen) geboren en stierf in Den Haag op 3 maart 1928. Hij was de vader van de later zo beroemd geworden Charley Toorop en groot- resp. overgrootvader van Edgar Fernhout resp. Rik Fernhout.

Aanvankeliijk volgde hij een opleiding aan de Polytechnische School in Delft (onder de leiding van Paul Tétar van Elven). Daarna ging hij eerst naar de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amstredam en vervolgens ook nog naar de Académie des Beaux-Arts in Brussel. Verder was hij leerling van August Allebé, Jean François Portaels, Paul Tetar van Elven en Herman Johannes van der Weele.

Toorop was een echte alleskunner die als aquarellist, graficus, vervaardiger van houtsneden, illustrator, glas- en wandschilder,  tekenaar, beeldhouwer, keramist, kunstnijveraar, lithograaf, etser en graveur niet alleen boeken, decoreerde en affiches ontwierp (ondere andere de 'Toorop'-postzegels in 1923) maar zich ook wierp op religieuze-, mythologische-, geschiedkundige-, allegorische-, figuur- en dierenvoorstellingen naast het produceren van genrestukken, landschappen, bollenvelden, (zelf)portretten, stillevens, zee- en stadsgezichten. Hem indelen is lastig; hij wordt zowel genoemd als vertegenwoordiger van de art nouveau, het symbolisme als van Les Vingt (waar hij ook lid van was).

Daarnaast was hij ook lid van L'Essor, de Haagse Kunstkring (één van de oprichters), de Nieuwe of Littéraire Sociëteit 'De Witte' en Arti et Amecitiae in Amsterdam.

Toorop was ook zeer reislustig (werkte op vele plaatsen in  Nederland: van Den Haag tot Nijmegen, In België op diverse plaatsen en in Parijs).

Leerlingen verdrongen zich om Jan Toorop om het vak nog beter te leren. Onder andere waren dit:  Alexander F.W.E. Beurden, Karel Alexander August Jan Boom,  Leo Braat, André van der Burght,Joan  Collette, Thomasine Adrienne Doffegnies, Mies Drabbe, Greet Feuerstein, Phocas Fokkens, Hein Froonen, Sárika Göth, Georges Gussenhoven, Jacoba van Heemskerck van Beest, Jan Heyse, Miek Janssen, Lili Pieter van Leer,  Lambert Lourijsen,  Frits Maris, Ina Rahusen, Otto van Rees, Maudy van der Schans, Leendert Scheltema, Willy van Schoonhoven van Beurden, Paul Schultze-Naumburg, Paul Schultze, Anna Smulders, Hendrik van Steenwijk, Charley Toorop, Willem Abraham Wassenaar, Jos Wins, Adrianus van Zeegen jr., Verder gaf hij (kunst)raadgevingen aan Colette, Van der Burght, Drabbe, Froonen, Schultze, Van Steenwijk en Van Zeegen.

Ook was zijn invloed - behalve op zijn leerlingen - groot in het kunstenarswereldje. We noemen slechts William Degouve de Nuncques, Jo Koster, Theo Vos, Gustav Klimt, Margaret MacDonald, Tilly de Graaf en Henri van Daalhoff.

Vermeld in Thieme/Becker, Scheen, Witt Checklist, Eliëns/Groot/Leidelmeijer, Barrett en Jonkman/Geudeker.

Toorop op latere leeftijd