Unicum

Prent waarvan slechts één exemplaar bekend is.