Wiegedruk

Prent 'uit de wieg', een van de eerste prenten gedrukt in een nieuwe techniek. B.v. houtsneden tot het begin van de 15de eeuw, litho's van vóór 1820.


Sorteer op: