Xylog. / Xyl.

'Sneed het in hout'. Toevoeging bij de naam van de houtsnijder of houtgraveur.