abstract expressiomisme

Het abstract expressionisme was een Amerikaanse moderne schilderstroming binnen de abstracte kunst van de 20ste eeuw. De stroming domineerde de kunstwereld in de priode 1946-1960. Het was de eerste grote kunststroming na de Tweede Wereldoorlog en de eerste die de Verenigde Staten - en dan specifiek New York - als bakermat had. CoBrA is verwant aan het abstract expressionisme.Sorteer op: