affiches

Aanplakbiljet. Als kunstvorm beschouwd vanaf ca. 1890 toen kunstenaars als Toulouse-Lautrec affiches gingen maken. Zij maakten daarbij gebruik van lithografische technieken. Tegenwoordig worden affiches meestal fotomechanisch vervaardigd.