avant la lettre

'Vóór de letter'. Term voor een afdruk die gemaakt is voordat het onderschrift is aangebracht.