bidprent (alg.)

Een bidprent ('gedachtenisprent' of 'doodsprent') is van oorsprong een kleine prent die veelal wordt uitgegeven als aandenken na een overlijden van een dierbare. Het is een oorspronkelijk katholieke gebruik.

Tegenwoordig vindt dit gebruik ook steeds meer ingang bij niet-katholieken. Maar dan met vaak meer algemene, profane teksten in plaats van relgieuze. Bidprenten worden ter herinnering vooral tijdens of na de uitvaartplechtigheid aan de aanwezigen uitgedeeld. Een 'standaard' formaat voor een bidprent is A7. De eerste bidprenten hadden enkel een schoon- en weerzijde. Tegenwoordig ook wel een dubbelgevouwen A6-formaat waarbij een afbeelding aan de schoonkant staat en een tekst aan de weerzijde. Afwijkende formaten zijn niet ongewoon.

Naast herinnering aan de overledene werden (en worden) (bid)prenten ook uitgegeven bij andere gebeurtenissen zoals bij dopen, communies, huwelijken et cetera. Vaak hebben de prenten (religieuze) afbeeldingen, soms vergezeld van wereldse of relgieuze teksten. Indien uitgegeven naar aanleiding van een overlijden worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. Deze bidprentjes hadden tot doel om in een missaal te worden gestoken, zodat men tijdens een mis al eens kan bladeren om zo deze personen weer in herinnering roepen. Om deze reden worden bidprenten vaker bewaard dan doodsbrieven of -advergenties.Sorteer op:

Resultaten 1 - 6 van 14