copie

Nabootsing van een prent door een andere maker dan de oorspronkelijke. Veel copieën van prenten zijn nauwelijks te onderscheiden van de originelen en ze werden (en worden) dan ook vaak als originelen verhandeld.