'galerie'

Een te grote verzamelwoede in de afgelopen jaren leidde tot een kunstomvang een middelgroot museum waardig! We kochten op veilingen, markten en via websites alles wat ons interesseerde of door ons mooi werd gevonden. En we maakten nauwelijks onderscheid tussen gevestigde namen of werk van onbekende kunstenaars. Evenmin tussen kunstvormen als zodanig. Stillevens van anonieme kunstschilders, fraaie stukken keramiek of (ver)zilver(en)(de) gebruiksvoorwerpen werden jaar in jaar uit aangeschaft. Onze verzameling groeide tenslotte uit tot een bijna onbeheersbaar geheel. Daarom hebben we besloten om de saneerbijl te hanteren en een deel van onze verzameling te gaan afstoten.
  • In de rubriek galerie vindt u werk van bekende en minder bekende kunstenaars welke we wensen af te stoten.
  • U kunt onze galerie verkennen via de navigatiebalk aan de rechterzijde (gebruik hiervoor de knop 'VERKOOP".

N.b.: 'Galerie' als middenhoofd boven de tekst dient figuurlijk te worden geïnterpreteerd!!!! Want wij zijn geen galerie in de letterlijke betekenis van dit woord maar willen onze websitebezoekers slechts attenderen op onze te vervreemden kunstwerken in het kader van het verder thematiseren / stroomlijnen van onze kunstcollectie.
Evemin hanteren we vaste openingstijden. Geïnteresseerden kunnen via een mail van hun belangstelling voor één of meerdere van de te vervreemden kunstwerken blijk geven. Bezoeken op afspraak!

 
Kunstenaars