sepia

Sepia is een zwarte tot zwartbruine pigment dat gewonnen wordt uit de inkt van inktvissen. Onder andere de bij ons voorkomende zeekat Sepia officinalis is een 'leverancier' van sepia.