VERKOOP ....

 

Veel hobbyisten, verzamelaars, executeurs testamentair e.v.a. verzoeken ons om hen te helpen kunstwerken te verkopen. De weg naar veilinghuizen, galeries, verkooplokalen e.d. worden vaak te ingewikkeld, onpersoonlijk en ook veelal te prijzig gevonden.

Caput Ovis wil zijn faciliteiten en (amateur)kennis (zoals het ondersteunen bij het beschijven van het betreffende kunstobject en voor zover bekend ook een korte biografie van de betreffende kunstenaar alsmede vermelding incl. foto's op onze hobbywebste) daarvoor graag ter beschikking stellen tegen kostprijs.