Resultaat 1–18 van de 215 resultaten wordt getoond

Filter»

Toorop (aanwezige) (ansicht)kaarten en bidprenten

Onderstaande opsommingen bevatten een compleet?? overzicht van de in de loop der jaren bij de diverse uitgevers (zie onder Uitgevers / series) verschenen “Jan Toorop”-ansichtkaarten en -kleingrafiek.

De nummers van de betreffende uitgever corresponderen met die in kolom 4 van het kaarten-overzicht. De eerste kolom correspondeert met de meest gebruikte nummering van Toorop-ansichtkaarten. De 2de kolom vermeldt het corresponderende Caput Ovis artikelnummer.

Niet in het overzicht zijn identieke door meerdere uitgevers in de loop der jaren verspreide ansichtkaarten en bidprenten. Deze worden alle echter wel vermeld op de website zelf.

Uitgevers / series:

 1. Uitg. Vorst & Tas (Serie Mapje No. 1)
 2. Uitg. Vorst & Tas (Serie Mapje No. 2)
 3. Uitg. Vorst & Tas (Serie Mapje No. 3)
 4. Uitg. Vorst & Tas overig
 5. Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 1)
 6. Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 2)
 7. Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 3)
 8. Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 4)
 9. Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 5)
 10. Uitg. S. Vorst & Co. overig
 11. Onbekend / overig
 12. NV De Moderne boekhandel
 13. De Hollandsche Kunsthandel Martin Blôte & Co.
 14. Het Hollandsche Uitgevershuis
 15. Felix P. Abrahamson
 16. S. Wiersma v/h Felix P. Abrahamson
 17. Uitg. Weenink & Snel
 18. Pro Juventute
 19. Centraal Museum Utrecht
 20. Gemeentemuseum Den Haag
 21. Parkland Verlag
 22. Art Unlimited
 23. Van Munster’s Uitg.-mij (O.P.G.A.N.G. Serie Mapje 1)
 24. Van Munster’s Uitg.-mij (O.P.G.A.N.G. Serie Mapje 2)
 25. Van Munster’s Uitg.-mij (uitgeverij algemeen)
 26. Het Hollandse Huis, Amsterdam
 27. VtWU Uitgeverij, Arnhem

 

(Ansicht)kaarten overzicht:

formele kaart code
Caput Ovis nr.
titel kaart
uitg.
ge-lopen
K288 310.189 Advent (Mapje No 2) 25
nvt 310.186 Trio fleuri 11
nvt 310.183 Piëta 23
P 01 310.034 In het dal der Rozen 14 x
P 02 310.092 Koptische vrouw 12
P 03 310.009 Apostel Bartholomeus 12
P 04 310.130 De Profetesse 14
P 05 310.066 Heilige Maagd van Lourdes 12
P 06 310.094b De Non 14 x
P 07 310.194 De Drie Bruiden 15
P 08 310.056 Christuskop 14
P 09 310.073 Apostelen Andreas en Jacobus 14
P 10 310.127 Mieke Janssen 12
P 11 310.128 Apostelen Thomas en Thadeus 14
P 12 310.062 Mon âme, Seigneur, est devant vous 12
P 13 310.048 De Doop door Christus (volgens Augustinus)
P 14 310.011 Dante 12
P 15 310.129 Inspiratie II 12
P 16 310.012 Dr. Alphons Diepenbrock 14
P 17 310.072 Apostel Petrus 15 x
P 18 310.061 Dr. Mr. Charles Raaymaker S.J. 12
P 19 310.143 Het Gebed 13
P 20 310.085 Mgr. Dr. Alph. Ariëns 12
P 21 310.038 Inspirerende Engel 12
P 22 310.045 Brugge of de goddelijke liefdegang 14
P 23 310.057 Nacht om Kathedraal 14
P 24 310.136 Het Laatste Avondmaal 12
P 25 310.060 Apostel Simon (heft linkerhand) 12
P 26 310.069 Het heilige schreed 12
P 27 310.064 De Afneming van het Kruis 15
P 28 310.126 Pater Borromeus de Greeve O.F.M. 14
P 29 310.050 De pelgrim 14
p 30 310.013 Voor de werkstaking 15
P 31 310.125 Het Huwelijk 14
P 32 310.028 Kruisweg Meditatie 14
P 33 310.081 Meisjesportret 15
P 34 310.035 Christus Eucharisticus 14
P 35 310.052 Pablo Casals (Prélude de Bach) 14
P 36 310.086 Schelpenvisschers 15
P 37 310.049 Het den menschen ontzinkende Geloof (1891) 15
P 38 310.076 IJzergieter 12 x
P 39 310.124 H. Paulus 14
P 40 310.070 Dante (in de helsferen) 12
P 41 310.075 Gebed in de verwoestingen 15
P 42 310.123 Guusje 14
P 43 310.122 Narcissus Poeticus 14
P 44 310.063 Eucharistie I (Heilige Communie I) 12
P 45 310.188 Eucharistie II 14
P 46 310.193 Willem Mengelberg 12
P 47 310.029 De nooit rustende liefde 14
P 48 310.024 H. Familie met Johannes den Dooper 16
P 49 310.121 De Harpspeler 14
P 50 310.036 Jubileum 11
P 51 310.020 Heilige Maagd 14
P 52 310.120 Sanctus 14
P 53 310.119 Madonna 1923(1) 12
P 54 310.141 De actieve en mediteerende Zuster van Bethanië 14
P 55 310.021 Maria met staand Kindeke 14
P 56 310.140 Zuster Reinilda 14 x
P 57 310.032 Christus in de woestijn 14
P 58 310.026 De Joodse zanger begeleid door een Harpspeelster 14
P 59 310.138 Bezonkenheid, Meditatie, Vuur 15
P 60 310.046 Hymne aan de H. Reinalda 15
P 61 310.055 Christuskop (1924) 14 x
P 62 310.017 Miesje Schellens 12
P 63 310.197 Thea Schellens 15
P 64 310027d Annunciatie 12 x
P 65 310.023 Madonna (aan zee) 12 x
P 66 310.137 Détail Driekoningenraam 14
P 67 310.042 Javaanse dans Serimpi 14
P 68 310.095 Alleen de Christus kan ons redden 14
P 69 310.071 Just. Havelaar 14
P 70 310.195 Dr. A.J. Nieuwenhuis 15
P 71 310.041 De Watersnood 12
P 72 310.074 De Geloovige 12
P 73 310.104 De Opstandige 12
P 74 310.196 Aglaia von Zech
P 75 310.135 Overgave (1) 14
P 76 310.019 Madonna voor de kathedraal 15
P 77 310.016 Ontmoeting van Marie en Christus op de Kruisweg 12
P 78 afwezig St. Petrus Canisius S.J.
P 79 310.030 Kersttriptiek I Engelenzang 14
P 80 310.077 Kersttriptiek II Madonna 14
P 81 310.031 Kersttriptiek III De Herders 14 x
P 82 310.068 De IJzergieter (1922) 15
P 83 afwezig De Mijnwerker
P 84 310.207 St. Franciscus (mapje No. 3) 7
P 85 310.224 Kind met de harp (O.P.G.A.N.G.- mapje No. 1) 23
P 86 afwezig De kleine Jezus met de Stigmata
P 87 310.022 Harpspeelster, Domburg 14
P 88 afwezig Arbeider
P 89 310.213 IJzergieters (mapje No. 5) 9
P 90 310.139 De  Biecht – Paterke van Hasselt 13
P 91 Madonna (1922) met de roos
P 92 afwezig Ave Maria
P 93 afwezig Madonna aan zee
P 94 afwezig Het gebed (bekentenis)
P 95 310.191 Wist gij niet dat ik behoor te zijn in hetgeen mijns Vaders is 2
P 96 320.238 Madonna 1927 (voor de stad) 8
P 97 afwezig Kinderlijk geweten
P 98 310.099 Jeugd en Ouderdom 1
P 99 310.087 Zielegang langs den oceaan 24
P100 310.100 God’s Vertrouwen 2
P101 310.232 Kinderportret Charley
P102 310.015 Liefde 13
P103 310.225 St. Paul 1
P104 310.082 Zielegang (mapje No. 1) 1
P105 310.080 Twee zusjes uit de volksbuurt 1
P106 310.053 Arbeid en Liefde 3
P107 310.199 Brugge (mapje No. I) 1
P108 310.051 Inspiratie I 24 x
P109 310.133 Madonna 1922 10
P110 310.095 Alleen de Christus kan alles redden
P111 310.054 Aanbidding (mapje No. 4) 8
P112 afwezig Aardappelen rooien
P113 310.118 Madonna (II) 25
P114 310.131 Kind met H. Hart 6
P115 afwezig Mijn heer en mijn God
P116 afwezig Bloedend Belgie
P117 afwezig ????????????
P118 310.033 Oorlog en Vrede 24
P119 afwezig ?????????????
P120 310.097 Gebed 1
P121 ?????? (geen titel) =Johannes de Dooper en Maria met kinderen
nvt 310.234 (ander) Fragment uit ’t Offer (ingekleurd) 8,9 x 14,1 13
nvt 310.105 01ste Statie; Jezus wordt door Pilatus ter dood veroordeeld 17
nvt 310.106 02de Statie; Jezus neemt het kruis op zijn schouders 17
nvt 310.107 03de Statie; Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis 17
nvt 310.108 04de Statie; Jezus ontmoet zijn H. Moeder 17
nvt 310.109 05de Statie; Simon van Cyrenen helpt Jezus het kruis dragen 17
nvt 310.103 06de Statie; Veronica droogt Jezus’ aangezicht op 17
nvt 310.110 07de Statie; Jezus valt de tweede maal onder het kruis 17
nvt 310.111 08de Statie; Jezus troost de weenende  vrouwen van Jeruzalem 17
nvt 310.112 09de Statie; Jezus valt de derde maal onder het kruis 17
nvt 310.113 10de Statie; Jezus wordt van zijn kleederen beroofd en met gal en azijn gelaafd 17
nvt 310.114 11de Statie; Jezus wordt aan het kruis genageld 17
nvt 310.115 12de Statie; Jezus sterft aan het kruis 17
nvt 310.116 13de Statie; Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen 17
nvt 310.117 14de Statie; Het lichaam van Jezus wordt in een nieuw steenen graf gelegd 17
nvt 310.040 Afsmeking 8 x
nvt 310.098 Apostel 1
nvt 310.008 Christus 1
nvt 310.088 Christus (1924)
nvt 310.205 Christus en Apostels (mapje No. 2)
nvt 310.192 De arrestatie, 1885 11
nvt 310.067 De Beurs van Berlage, Tegeltableau ‘Heden” 11
nvt 310.210 De Geleider (mapje No. 3) 7 x
nvt 310.181 De prentenliefhebber 22
nvt 310.102 De Sphinx 1
nvt 310.044 De Verloren Zoon 9
nvt 310.225 De vlucht naar Egypte (O.P.G.A.N.G-mapje No. 1) 13,8 x 8,8 23
nvt 310.101 Etiquet Delftsche Slaolie 1
nvt 310.186 Fleuri 11
nvt 310.163 Fatalisme, 1893 11
nvt 310.083 Fragment uit ’t Offer No. 1 1 x
nvt 310.134 Fragment uit ’t Offer No. 2 1
nvt 310.096 Fragment uit ’t Offer No. 3 1 x
nvt 310.078 Fragment uit ’t Offer No. 4 1
nvt 310.190 Geloof en Loon 2 x
nvt 310.228 Gewijde en profane muziek (O.P.G.A.N.G.-mapje No. 2) 24
nvt 310.039 God my All 8
nvt 310.161 Haven te Katwijk 22
nvt 310.084 Heer M.C. Nieuwbarn O.P. 9
nvt 310.047 Heilige Familie 3
nvt 310.037 Het nieuwe leven (vita nuova / Dante) 2
nvt 310.043 Het verwaarloosde misdadige Nederlandsche Kind 18
nvt 310.014 Huwelijk Remy de Block en Anna Smulders 08-05-1906 11
nvt 310.010 In de Nes 11
nvt 310.089 J. Th. Toorop 17 x
nvt 310.231 J. Toorop’s jubileumgave aan P. Rr. Borromaeus de Greeve O.F.M. 11
nvt 320.237 Jan Th. Toorop, zelfportret 5
nvt 310.233 Jong Holland (tegeltableau) 13
nvt 310.216 Kap. F.C. v. Beukering (mapje No.5) 9
nvt 310.217 Kinderkopje (mapje No. 3) 9
nvt 310.162 Le marronnier 11
nvt 310.090 Les Calvinistes de Katwijk 19
nvt 310.158 Madonna 2
nvt 310.203 Madonna en Kerk
nvt 310.025 Madonna met de Engelen 10
nvt 310.132 Maria en Elisabeth (mapje No. 2) 6
nvt 310.132b Maria en Elisabeth (mapje No. 2) MISDRUK KEERZIJDE 6
nvt 310.079 Marker Breistertjes (mapje No. I) 1
nvt 310.059 Mussolini 9
nvt 310.058 Mussolini met Madonna 8
nvt 310.065 O Grave where is they Victory 24
nvt 310.198 Opbergmap O.P.G.A.N.G-mapje  No. 1 23
nvt 310.220 Opbergmap O.P.G.A.N.G-mapje  No. 2 24
nvt 310.239 Overgave
nvt 310.185 Terugvinding
nvt 310.240 Werkstakers
nvt 310.183 Piëta 25

Overzicht bidprentenkaart code

kaart-code
Caput Ovis nr.
titel kaart
uitg.
gebruikt
2 310.095 Alleen de Christus kan alles redden 10 x
B.51 310.146 Heilige Maagd 26
? 310.147 Madonna met Engelen ?
? 310.148 Christus ? x
? 310.149 Kruisdraging ?
4 310.150 Madonna (1922) 27
? 310.151 Gebed ? x
B.64 310.152 Annunciatie 26
24 310.153 Gebed 10
? 310.154 Madonna met Kindeke ?
1 310.155 Madonna met Kindeke en kerk 27
? 310.156 Ave Maria ? x
11 310.157 Madonna 27 x