Dordrecht 1650-1800

Artikelnummer: BI 999.121

Deze fraaie uitgave van en over historisch Dordrecht bevat een keur aan oude en zeer oude prenten en tekeningen van de hand van onder andere beroemde in Dordrecht levende en werkende kunstenaars. Wij vinden dat hun kunstwerken (zie ook de vele bijgevoegde foto’s) niet mogen ontbreken in ons overzicht van in Dordrecht levende, geboren en gewerkte kunstenaars. Dit betreffende volgende kunstenaars:

  1. Carel Frederik Bendorp
  2. Aart Schouman
  3. Abraham van Strij
  4. Johannes Rutten
  5. Ary van Wanum
  6. Jacob van Strij
  7. Abraham van Strij jr.
  8. Martinus Schouman
  9. Frans Jacobus van den Blijk
  10. Johannes Willem Boshamer

Het voorwoord bij deze uitgave zegt meer dan voldoende over deze bijzondere uitgave en wordt dan ook hierna integraal weergegeven:

Wie Dordrecht uit het noorden nadert wordt direct gegrepen door de schoonheid van de rivieroever met haar eeuwenoude huizen, pakhuizen en kerken. Opvallend is de spanning tussen de gaande en komende schepen en de schijnbare rust aan de oever.
Wordt Dordrecht meestal geassocieerd met voor Nederland cruciale politieke gebeurtenissen in de zestiende eeuw, minstens zo belangrijk was en is Dordrechts bijdrage aan de nationale economie.
De in dit boek bijeengebrachte selectie uit de in het Gemeentearchief van Dordrecht bewaarde prenten en tekeningen getuigt van de verstrengeling van bedrijvigheid en welvaart.

N.b.: de tientallen prenten en tekeningen van bovenstaande kunstenaar in deze publicatie worden ook vermeld bij de betreffende kunstenaars.

Samenstelling collectie

Uitgever

Bendorp (de oude), Carel Frederik

Carel Frederik Bendorp [naamvarianten: Carel Frederick Bendorp, Carel Frederik (de oude) Bendorp, K.J. Bendorp (feitelijk foutief), K.F. Bendorp] werd op 9 februari 1736 in Sas van Gent geboren en overleed op 13 oktober 1814 in Dordrecht. Bendorp was onder andere leerling bij Hendrik Kobell, Dirk Langendijk en Wouter Uiterlimmige (Dordrecht 1764). Bendorp werd later weer leraar van zijn zoon Johannes Christiaan Bendorp. Bendorp (de oudere) werkte als kunstenaar voornamelijk in de regio'...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Bendorp (de oude), Carel Frederik.

Blijk, Frans Jacobus van der

Frans Jacobus van der Blijk (naamvariant: François J. van der Blijk) werd op 25 september 1806 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 4 augustus 1876. Frans was leerling bij Johannes Christiaan Schotel. Als kunstenaar was hij onder andere actief in Dordrecht en langs de Nederlandse kust, in Vlaanderen en Frankrijk. Blijk was actief als schilder, tekenaar en aquarellist en had een sterke voorkeur voor marines, stads- en kustgezichten alsmede topografische onderwerpen. Vermeld...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Blijk, Frans Jacobus van der.

Boshamer, Johannes Willem

Johannes Wilem Boshamer werd op 29 januari 1802 in Dordrecht geboren en overleed op 3 oktober 1857 in Rotterdam. Hij was een zoon van Johan Hendrik Boshamer en de broer van Johannes Boshamer. Hij volgde een kunstzinnige opleiding bij zijn vader Johan Hendrik Bshamer. Als schilder en tekenaar (hij was daarnaast ook tekenleraar) zijn van hem vooral zijn landschappen, figuurvoorstellingen en portretten bekend geworden. Vermeld in Immerzeel, Scheen.

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Boshamer, Johannes Willem.

Rutten, Johannes

Johannes Rutten werd op 31 juli 1809 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 6 oktober 1884. Rutten was leerling bij onder andere Georg Adam Schmidt, Abraham van Strij (I) en Jacob van Strij. Johannes was als kunstenaar zijn gehele leven voornamelijk actief in Dordrecht en concentreerde zich vooral op kerkinterieurs en stadsgezichten. Vermeld in Immerzeel, Scheen, Witt Checklist.

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Rutten, Johannes.

Schouman, Aert

Aert Schouman (naamvariant: Aart Schouman) werd op 4 maart 1710 in Dordrecht geboren en overleed op 5 juli 1792 in Den Haag. Schouman was leerling van zowel Adriaan van der  Burg als van Frans Greenwood. Later telde hij zelf (als tekenleraar aan de Teekenacademie in Den Haag) onder zijn leerlingen onder andere Wouter Dam (1726-1786), Jabes Heenck, Dirk Kuipers, Pieter Willem van Megen, Nicolaas Muys, Jan van Os, Joris Ponse, Martinus Schouman, Jan Willen Snoek (1754-), Rutger Moens Taats, ...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Schouman, Aert.

Schouman, Martinus

Martinus Schouman werd op 29 januari 1770 in Dordrecht geboren en overleed op 30 oktober 1848 in Breda. Hij was de zoon van Apolonius Schouman en Adriana Koning, broer van Aert Schouman (II), vader van Isaak Schouman en achterneef van de meer bekende Aert Schouman (I). Martinus volgde een kunstzinnige opleiding aan de Haagse Tekenacademie. Daarnaast was hij leerling bij Aert Schouman en Michiel Versteegh. Zelf telde hij later onder zijn eigen leerlingen onder andere Pieter Arnout Dijxhoorn...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Schouman, Martinus.

Strij (I), Abraham van

Abraham van Strij (I) [naamvariant: Abraham van Stry (I)] werd op 31 december 1753 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 7 maart 1826. Hij was een zoon van Leendert van Strij en de broer van Jacob van Strij. Wie, hoe en wanneer hij kunstzinnig werd opgeleid is ons niet bekend. Wel weten we dat hij in de leer ging bij Joris Ponse en Leendert van Strij. Onder zijn eigen leerlingen telde hij onder andere Peter Rudolph Kleijn, Johannes van Lexmond, Jacob de Meijer, Johannes Rutten, Joha...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Strij (I), Abraham van.

Strij (II), Abraham van

Abraham van Strij (II) [naamvariant: Abraham van Strij (jr)] werd op 11 oktober 1790 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 6 november 1840. Hij is de zoon van Abraham van Strij (I) en de vader van Willem van Strij. Abraham van Strij (II) werd door zijn vader opgeleid terwijl hij zelf weer het kunstenaarsstokje onder andere overdroeg aan Kos Koolhaalder. Abraham was als kunstenaar voornamelijk werkzaam in de regio Dordrecht. Abraham was als kunstenaar actief als (behangsel)schi...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Strij (II), Abraham van.

Strij, Jacob van

Jacob van Strij (naamvariant: Jacob van Stry) werd op 2 oktober 1756 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 4 februari 1815. Jacob was een zoon van Leendert van Strij en de broer van Abraham van Strij. Hij was ook de vader van Hendrik Johannes van Strij. Hij  vlogde een kunstzinnige opleiding aan de Tekenacademie in Antwerpen en was daarnaast ook leerling bij Andries Lens en Leendert van Strij. Als kunstenaar was Jacob zowel actief in Dordrecht als Antwerpen. Van Strij was naas...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Strij, Jacob van.

Wanum, Ary van

Ary van Wanum (naamvariant: Arie van Wanum) werd vermoedelijk op 20 december 1733 in Dordrecht geboren en overleed daar ook in 1780 (preciese datum is onbekend). Ary leidde de Dordtse Michiel Versteegh op maar over zijn eigen opleidingstraject is ons niets bekend. Van Wanum was zijn gehele leven als kunstenaar actief in Dordrecht. Zijn kunstenaarswerkzaamheden concentreerden zich rond marines, (rivier- en winter)landschappen, stadsgezichten en architectuur. Vermeld in Thieme / Bec...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Wanum, Ary van.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Dordrecht 1650-1800'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.