Dordrecht’s verleden op papier

Artikelnummer: BI 998.250

Er zijn maar weinig Nederlandse steden die internationaal èn door de eeuwen heen zo in de belangstelling van kunstenaars hebben gestaan als Dordrecht. Met als gevolg een meer dan rijke oogst aan topografische informatie over Hollands oudste stad. Deze publicatie geeft er een perfect beeld van. Extra bijzonder is de klemtoon op de in Dordrecht geboren en getogen of langere tijd wonende kunstenaars (zie ook het bijgevoegde overzicht). Het levert niet alleen een zeer gevarieerd en rijk overzicht op maar het is ook een lust om in te bladeren en weg te dromen in het verleden van deze belangrijke Hollandse stad.

Samenstelling collectie

Uitgever

Bendorp (de oude), Carel Frederik

Carel Frederik Bendorp [naamvarianten: Carel Frederick Bendorp, Carel Frederik (de oude) Bendorp, K.J. Bendorp (feitelijk foutief), K.F. Bendorp] werd op 9 februari 1736 in Sas van Gent geboren en overleed op 13 oktober 1814 in Dordrecht. Bendorp was onder andere leerling bij Hendrik Kobell, Dirk Langendijk en Wouter Uiterlimmige (Dordrecht 1764). Bendorp werd later weer leraar van zijn zoon Johannes Christiaan Bendorp. Bendorp (de oudere) werkte als kunstenaar voornamelijk in de regio'...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Bendorp (de oude), Carel Frederik.

Cuyp, Jacob Gerritz.

Jacob Gerritz. Cuyp [naamvarianten: Jacob Cuyp, Jacob Gerritz. Kuijp; Signeerde als Ætatis. .. / An.°.... / JG. cuyp. Fecit. (JG ineen)] werd in december 1594 in Dordrecht geboren en overleed daar ook in 1652. Cuyp was leerling bij Abraham Bloemaert en trad in 1617 tot het Sint-Lukasgilde in Dordrecht toe. Onder zijn eigen leerlingen telde hij later onder andere Ferdinant Bol, Rafaël Govertsz. Camphuysen, Aelbert Cuyp, Benjamin Gerritsz. Cuyp, Hendrik Dethier, Isaac van Duynen, Bastiaan Go...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Cuyp, Jacob Gerritz..

Fargue, Paulus Constantijn la

Paulus Constantijn la Fargue (naamvarianten: Paulus Constantin la Fargue, Paulus Constantijn La Fargue) werd eind december 1728 of 5 januari 1729 geboren resp. gedoopt in Den Haag en overleed daar ook op 10 juni 1782. Over zijn eigen kunstzinnige opleidingen hebben we geen kennis. Wel weten we dat hij op latere leeftijd Karel la Fargue opleidde. Paulus was naast prentkunstenaar actief als etser, schilder, tekenaar, aquarellist en kopiïst. Zijn kunstwerken bevatten qua onderwerpen meestal (win...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Fargue, Paulus Constantijn la.

Goyen, Jan van

Jan van Goyen (naamvarianten: Jan Jozefsz. van Goyen, Jan Josephsz. van Goyen; monogrammeerde als VG) werd op 13 januari 1596 in Leiden geboren en overleed op 27 april 1656 in Den Haag. Jan nam lessen bij onder andere Cornelis Cornelisz. Clock, Hendrik Clock, Willem Gerritz, Jan Adriaanz. de Man, Coenraet van Schilperoort, Isaac Claesz. van Swanenburg en Esaias van de Velde. Op latere leeftijd gaf Jan zelf weer les aan onder andere Nicolaes Berchem, Adriaen van der Kabel en Jan Steen. V...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Goyen, Jan van.

Hoolaart, Jacob

Jacob Hoolaart (naamvarianten: Jacob Hoolaert, Jacob Holaert, Jacob Holaart, Jacob Holart; signeerde als J. Hoolaart) werd op 29 januari 1713 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 2 of 8 april 1789. Over zijn eventuele vaktechnische opleidingen is ons niets bekend. Jacob was naast verdienstelijk schilder ook actief als tekenaar, aquarellist, etser, mezzotint-kunstenaar, (reproductie- en glas)graveur en prentmaker van vooral portretten, stadsgezichten, topografieën en architecture...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Hoolaart, Jacob.

Kennedy, Reinier Willem.

Reinier Willem Kennedy werd in Dordrecht op 16 augustus 1881 geboren en overleed op 23 maart 1960 in Bergen op Zoom. Reinier volgde opleidingen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en aan de Académie des beaux Arts in Brussel. Ook was hij leerling van Jean Delville, kreeg veel goede raadgevingen van Roland Larij, Alexander Henri Robert van Maasdijk en leerde decoratieschilderen van Arij Spoon. Kennedy werkte vooral in Nederland (Rotterdam, Dordrecht, Bergen op Zoom) en Be...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Kennedy, Reinier Willem..

Lebret, Frans

Frans Lebret  werd op 7 november 1820 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 25 juli 1909. Lebret volgde geen speciale kunstopleidingen maar werd wel jarenlang begeleid door de romantische schilder Willem de Klerk en Hendrik Frederik Verheggen. Hij vertrok voor een lange (kunststudie?)reis naar Nederlands Oost-Indië in 1863. Lebret schuwde weinig technieken en manifesteerde zich zowel als schilder, tekenaar, aquarellist, etser en lithograaf. Was niet alleen lid van het Tekengen...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Lebret, Frans.

Lexmond, Johannes van

Johannes van Lexmond werd op 6 juli 1769 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 22 november 1838. We weten alleen dat hij kunstzinnige lessen volgde bij Abraham van Strij (I) en Jacob van Strij. Later begeleidde hij (vaktechnisch) onder andere zelf weer George Adam Schmidt. Hij was naast aquarellist actief als schilder, tekenaar, kopiist en lithograaf. Hij was als kunstenaar zijn gehele leven (voor zover bekend) werkzaam in Dordrecht. Zij meest favoriete onderwerpen als kunste...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Lexmond, Johannes van.

Pronk, Cornelis

Onbekend om welke Pronk het hier gaat. Vermoedelijk een jonge schilder afkomstig ui Volendam. Nadere gegevens ontbreken.

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Pronk, Cornelis.

Reus, Marinus Pieter

Rinus Reus (naamvarianten: Marinus Reus, Marinus Pieter Reus) werd op 4 augustus 1865 in Dordrecht geboren en overleed op 17 april 1938 in Bergen op Zoom. Rinus volgde geen specifieke kunstzinnige opleiding maar kreeg destijds wel les van Roland Larij (ook een Picturalid). Reus was naast schilder ook verdienstelijk tekenaar en aquarellist. Zijn onderwerpen waren zeer divers: genrestukken, portretten, stillevens, stadsgezichten, (rivier)-landschappen en figuurvoorstellingen. Je zou...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Reus, Marinus Pieter.

Rutten, Johannes

Johannes Rutten werd op 31 juli 1809 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 6 oktober 1884. Rutten was leerling bij onder andere Georg Adam Schmidt, Abraham van Strij (I) en Jacob van Strij. Johannes was als kunstenaar zijn gehele leven voornamelijk actief in Dordrecht en concentreerde zich vooral op kerkinterieurs en stadsgezichten. Vermeld in Immerzeel, Scheen, Witt Checklist.

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Rutten, Johannes.

Schmidt, F.

F. Schmidt heeft als teken?docent in Dordrecht gewerkt. Hij gaf daar onder andere les aan Jan Kennedy. Vermeld in Scheen (onder het lemma Kennedy).

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Schmidt, F..

Schouman, Aert

Aert Schouman (naamvariant: Aart Schouman) werd op 4 maart 1710 in Dordrecht geboren en overleed op 5 juli 1792 in Den Haag. Schouman was leerling van zowel Adriaan van der  Burg als van Frans Greenwood. Later telde hij zelf (als tekenleraar aan de Teekenacademie in Den Haag) onder zijn leerlingen onder andere Wouter Dam (1726-1786), Jabes Heenck, Dirk Kuipers, Pieter Willem van Megen, Nicolaas Muys, Jan van Os, Joris Ponse, Martinus Schouman, Jan Willen Snoek (1754-), Rutger Moens Taats, ...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Schouman, Aert.

Strij, Jacob van

Jacob van Strij (naamvariant: Jacob van Stry) werd op 2 oktober 1756 in Dordrecht geboren en overleed daar ook op 4 februari 1815. Jacob was een zoon van Leendert van Strij en de broer van Abraham van Strij. Hij was ook de vader van Hendrik Johannes van Strij. Hij  vlogde een kunstzinnige opleiding aan de Tekenacademie in Antwerpen en was daarnaast ook leerling bij Andries Lens en Leendert van Strij. Als kunstenaar was Jacob zowel actief in Dordrecht als Antwerpen. Van Strij was naas...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Strij, Jacob van.

Wanum, Ary van

Ary van Wanum (naamvariant: Arie van Wanum) werd vermoedelijk op 20 december 1733 in Dordrecht geboren en overleed daar ook in 1780 (preciese datum is onbekend). Ary leidde de Dordtse Michiel Versteegh op maar over zijn eigen opleidingstraject is ons niets bekend. Van Wanum was zijn gehele leven als kunstenaar actief in Dordrecht. Zijn kunstenaarswerkzaamheden concentreerden zich rond marines, (rivier- en winter)landschappen, stadsgezichten en architectuur. Vermeld in Thieme / Bec...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Wanum, Ary van.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Dordrecht's verleden op papier'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.