Jan van Straaten

Artikelnummer: BI 998.142

De bescheiden publicatie ‘De kunstschilder Jan van Straaten’ en met name het Woord vooraf door G.C. Helbers geeft goed weer wat en wie Jan van Straaten was:

Het is me een voorrecht deze uitgave, die ten doel heeft aan de persoon en het werk van de Goudse kunstschilder Jan van Straaten meer bekendheid te geven.

Met deze publicatie wordt dor Helbers het gestelde doel meer dan bereikt.

Ofschoon de kunstenaar Jan van Straaten buiten de collectie-eindkeuze van ons museum is gevallen, koesteren we de vele tientallen tekeningen en aquarellen nog in ons bezit (zie ook elders op deze site). Het zal duidelijk zijn dat we onze keuze niet hebben doen leiden door pure kwaliteitseisen alleen maar door een hele reeks van uitgangspunten anders was Jan van Straaten zonder meer deel blijven uitmaken van onze eindcollectie.

Samenstelling collectie

Uitgever

Straaten, Jan van

Johannes (Jan) van Straaten werd op 17 december 1880 in Gouda geboren en stierf daar ook  op 22 september 1967. Van Staaten werkte zijn gehele leven in Nederland (Gouda, Rotterdam, Epe), aanvankelijk als (leerling)smit, als vrijwilliger bij de Huzaren en als voorman in de staalindustrie te Rotterdam en sinds 1917 (hij leerde het schildersvak van Johannes Jacobus Bertelman) als kunstschilder. Van Straaten droeg zijn kennis als schilder zelf weer door aan Wim Motz. Als veelkunner (schilder, aqu...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Straaten, Jan van.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Jan van Straaten'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.