Kerk in Leiden

Artikelnummer: CO 010.002

Onder bescherming van Z.E. Mr. J. Terpstra, toenmalig Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de toenmalige burgemeesters Dr. W. de Vlugt van Amsterdam, Mr. P. Drooglever-Fortuyn van Rotterdam en Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal van ‘s-Gravenhage werd een kunstmap met als titel DE KUNST IN NOOD uitgegeven in 1933. De heren C.G. Kleykamp en Luc. Willink voerden de redactie.
Het drukwerk werd verzorgd door N.V. Drukkerij “VADA” te Wageningen. Het geheel werd gebundeld en gebonden door de Firma H. van Rijmenam in Den Haag.

In totaal verzorgden tientallen Nederlandse kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, toneelspelers et cetera waaronder Hendrik van Bloem bijna 135 bijdragen.

Zoals we al vermelden bij BI 998.282 vormde een deel van de bijdragen een meer dan interessante aanvulling op onze kunstverzameling. Vandaar dat deze er zijn uitgelicht en op een eigen plek op onze website worden gepresenteerd en nader toegelicht / gerubriceerd. Hier één van de bijdragen aan de map DE KUNST IN NOOD (Deel I) van Hendrik van Bloem: Kerk in Leiden.

Diversen

(boek)illustratie, kopie

Genootschap

Samenstelling collectie

Stijl

Bloem, Hendrik van

Hendrik van Bloem werd op 31 maart 1874 in Amsterdam geboren en overleed op 14 oktober 1960 in Well (Bergen, Limburg). Hij volgde een opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam en was leerling van Théophile de Bock, Jan Maandag en Geo Poggenbeek (kreeg ook nog de nodige raadgevingen van de Bock en Poggenbeek). Later was hij nog leraar van Toos Smeele. Hij werkte als kunstenaar onder andere in Renkum,  Gulpen, Den Haag en Bergen (Noord-Holland) maar ook in Fr...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Bloem, Hendrik van.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Kerk in Leiden'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.