Kunstenaar:Meegeren, H. van

Koos Speenhof

Artikelnummer: CO 208.003
Onderwerpen: ,

Onder bescherming van Z.E. Mr. J. Terpstra, toenmalig Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de toenmalige burgemeesters Dr. W. de Vlugt van Amsterdam, Mr. P. Drooglever-Fortuyn van Rotterdam en Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal van ‘s-Gravenhage werd een kunstmap met als titel DE KUNST IN NOOD uitgegeven in 1933. De heren C.G. Kleykamp en Luc. Willink voerden de redactie.
Het drukwerk werd verzorgd door N.V. Drukkerij “VADA” te Wageningen. Het geheel werd gebundeld en gebonden door de Firma H. van Rijmenam in Den Haag.

In totaal verzorgden tientallen Nederlandse kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, toneelspelers et cetera waaronder Henricus Anthonius van Meegeren bijna 135 bijdragen.

Zoals we al vermelden bij BI 998.282 vormde een deel van de bijdragen een meer dan interessante aanvulling op onze kunstverzameling. Vandaar dat deze er zijn uitgelicht en op een eigen plek op onze website worden gepresenteerd en nader toegelicht / gerubriceerd. Hier één van de bijdragen aan de map DE KUNST IN NOOD (Deel VI) van Hendricus Anthonius van Meegeren: Koos Speenhof.

Diversen

kopie

Signatuur

in de druk, naam voluit, r.o.

Stijl

Uitgever

Vindplaats origineel

Meegeren, H. van

Henricus Antonius (Han) van Meegeren werd op 10 oktober 1889 in Deventer geboren en overleed op 30 december 1947 in Amsterdam. Als kunstenaar was Han van Meegeren 100% autodidact. Al vroeg bleek zijn tekentalent; op de middelbare school haalde hij louter negens en tienen voor tekenen. Daarnaast studeerde hij - gestimuleerd door zijn vader - bouwkunde aan de TH te Delft. In 1913 toen Han van Meegeren een eerste prijs won met een tekening voor een kerkinterieur, besloot hij om in plaats v...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Meegeren, H. van.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Koos Speenhof'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.