Vrouw I, 1951

Artikelnummer: CO 361.003

De website Van Caput Ovis biedt een specifieke blik op de activiteiten van de stichting ‘Openbaar Kunstbezit’ over de jaren 1957 t/m 1982. Meer in het bijzonder vergroot Caput Ovis de relaties met kunstenaars die zij tot hun kernverzameling rekenen uit middels (gekopieerde) illustraties onder vermelding van de betreffende jaargang waarin deze wordt behandeld of beschreven alsmede de gevoerde titel (voor zover bekend of door ons gegeven) van het betreffende werk.

De keuzes van de stichting Openbaar Kunstbezit door de jaren heen hebben zeker niet tot een (internationale) kunstcanon geleid (was ook geen doel als zodanig). Maar we kunnen ons niet onttrekken aan het gevoel dat er wel degelijk grondig is nagedacht over technieken, stromingen, tijdsgewrichten, toepassingsgebieden en technieken.

Los hiervan werden de (gekopieerde) illustraties niet alleen toegevoegd aan de korte beschrijvingen van de jaargangen zelf (als zodanig vermeld in de rubriek ‘Bibliotheek’) maar ook als ‘kopie’ vermeld onder de betreffende kunstenaarsnaam zelf. Daarnaast – voor de geïnteresseerde – is impliciet een totaaloverzicht van de (gekopieerde) illustraties toegevoegd (zie rechter kader) via de categorie ‘Openbaar Kunstbezit’ (door hierop te klikken).

Hier ziet u een werk van Willem de Kooning genaamd Vrouw I, 1951  opgenomen in de jaargangen 1980 van Openbaar Kunstbezit.

Diversen

(boek)illustratie

Overig
Samenstelling collectie

Stijl

Uitgever

Vindplaats origineel

Kooning, Willem de

Willem (William) de Kooning werd op 24 april 1904 in Rotterdam geboren en stierf in zijn tweede vaderland, de VS, op 19 maart 1997 op Long Island (New York). Willem volgde een (avond)opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en werd verder opgeleid door collega Jaap Gidding. De Kooning was zowel (huis)schilder als beeldhouwer en werkte naast met olieverf ook veel met brons. Uit zijn 'handen' kwamen zowel figuratieve als non-figuratieve producten maar ook vrouwenfi...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Kooning, Willem de.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Vrouw I, 1951'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.