Over ‘Caput Ovis’

Dordrecht is een stad van schilders. Vele – soms reeds lang geleden gestorven kunstenaars – streken voor korte of langere tijd neer in deze stad of haar directe omgeving om èn inspiratie op te doen èn op de golven van deze inspiratie opgedane beelden en gevoelens op doek, op papier of op welk materiaal dan ook weer te geven. 

En tot op de dag van vandaag inspireert Dordrecht kunstenaars met het eeuwenoude Tekengenootschap Pictura, het Dordtse museum en museum van Geijn als stille getuigen. Maar het zijn niet alleen de kunstenaars die de toon zetten maar uiteraard ook de Dordtse kunstminnaars, -verzamelaars, -handelaren en amateurkunstbeoefenaren. Zij vormen samen een bijzonder kunstcollectief dat onze stad met een artistieke deken bedekt. Een collectief dat elkaar echter niet of nauwelijks kent. Caput Ovis wil deze deken wegtrekken, onder andere met behulp van deze website. 

Kunst gedijt alleen in omgevingen met voldoende materiële brandstof en adequate infrastructuur. Dus kunnen kunstmakers, -verzamelaars, -handelaren en -minnaars niet zonder materiële middelen en netwerken. Het is feitelijk een deeleconomie binnen de ‘echte’ economie. En wij spreken uit ervaring. Jarenlang verzamelen, verzamelen en nog meer verzamelen. Schilderijen, meubelen, zilver, eigenlijk alles wat we mooi vonden en vinden. Het gevolg is een (te) omvangrijke verzameling zonder enige lijn of centraal thema. Dus van alles te veel of te weinig of verkeerd samengestelde collecties. 

We hebben uiteindelijk gekozen voor een eenvoudige, logische oplossing: thematiseren, vaststellen wat ons het meest na aan het hart ligt en vervolgens verkopen of ruilen wat niet binnen onze formule past met behulp van onder andere deze website ‘Caput Ovis’. Gaandeweg zal dus onze collectie door verkoop of ruil hopelijk meer lijn krijgen en gekozen thema’s worden geaccentueerd. 

‘Ons’ collectieprobleem is bepaald niet uniek. Vele kunstliefhebbers (inclusief kunstmakers en -handelaren) die we in de afgelopen tijd spraken, worstelen met soortgelijke problemen. Dit heeft ons doen besluiten om ‘Caput Ovis’ tegen kostprijs open te stellen voor zowel kunstmakers, -minnaars, -verzamelaars, -handelaren als amateurkunstbeoefenaren. 

Wil u contact met ons opnemen? Klik hier…