Ga naar de inhoud
Welkom bij Caput Ovis Kunstkaarten

Vóór het telefoon en e-mail (Internet) tijdperk was de PRENTBRIEFKAART (of ansichtkaart) hét ‘snelle’ en ‘goedkope’ communicatiemiddel.

Een favoriete hobby was in die tijd al het verzamelen van ansicht- en briefkaarten.  In vrijwel elk huishouden verzamelde wel iemand kaarten (die vaak bewaard werden in speciale albums) uit de hele wereld. Hen vaak door vrienden en bekenden toegestuurd. Veel kaarten die verstuurd werden bevatten informatie over familiezaken zoals gezondheid, geboorte en dood. Maar ook werden destijds kaarten verstuurd met het uitsluitend doel om te worden toegevoegd aan de eigen collectie en bevatten weinig tot geen mededelingen. Daarnaast kwam ook het fenomeen bidkaarten (vooral in katholieke kringen) tot ontwikkeling met soortgelijke functies.

In het midden van de jaren 1940 ontstond een nieuw soort briefkaart-verzamelaar. Verzamelaars vaak vooral geïnteresseerd in kaarten van één of enkele uitgever(s) / drukker(s) /ontwerper(s) of zelfs één onderwerp. Caput Ovis-kustkaarten verzamelt (kunst)’klein’grafiek waaronder kunst(ansicht)kaarten en bidprenten.

Verworven partijen (kunst)’klein’grafiek bevatten vaak dubbele of minder goed in de Caput Ovis-verzameling passend grafiek. Deze worden tegen fancy prijzen hier weer te koop aangeboden onder de vlag van BIJVANGST.

Nieuwe kunstkaarten