KUNSTDRUKKEN

Kunstdrukwerken bestaan in bijna oneindig veel variaties (ansichtkaart, bidprent, boekenlegger, briefkaart / postkaart, exlibris, foto, grafiek, kunstkaart, postzegel, reclamekaart, trouw- / overlijdenskaart, unica, welzijn, wenskaart). Vaak verluchtigd. En deze verfraaiingen kunnen velerlei van aard, vorm en grootte zijn. De verzameling spitst zich toe op kleine formaten.

Ofschoon ‘kunstdrukwerken’ door ons zeer ruim wordt opgevat, zijn er toch – naast formaat – grenzen gesteld aan de verzameling. Aan elk item dient altijd een naam van een kunstenaar (hieronder begrepen personen of groepen die hun creatieve begaafdheid gebruiken voor beeldende kunst, muziek, literatuur, theater, film of foto) te zijn verbonden.

Blijft de vraag ‘wat is klein‘ en waar worden ‘grenzen getrokken‘? Deze zijn nauwelijks te definiëren of te trekken. Om deze lastige vraag te omzeilen is gekozen voor ‘mooi, klein grafisch werk’ als uitgangspunt. Of anders geformuleerd: lak aan scherpe definities of precieze grenzen!

Verzamelen betekent vooral veel rondstruinen, beurzen en markten bezoeken en (virtuele) veilingen afstropen om interessante kavels te verwerven. Zo’n aanpak levert onvermijdelijk ook dubbel- of niet in de collectie passend materiaal op. Dit wordt niet weggegooid. Tegen zeer bescheiden prijsjes worden deze vervreemd. Waar op de website ‘te koop‘ staat is dat het geval.