Ga naar de inhoud

DE GRENS VAN ONZE KUNSTKAARTENVERZAMELING

De Caput Ovis’ kunstkaartencollectie betreft reproducties van ambachtelijk vervaardigde kunstwerken / uitingen vastgelegd als ansichtkaart, kunstkaart, bidprent, boekenlegger, briefkaart / postkaart, exlibris, kleingrafiek, postzegel of reclame-, trouw-, overlijdens-, welzijns- en wenskaart. De verzameling spitst zich toe op kleinere formaten.

Caput Ovis’ kunstkaarten hanteert het begrip ‘kunstkaart’ creatief. Als praktische grens geldt dat aan elk item in principe de naam van een kunstenaar, kunststroming, artiest, incunabel (wiegedruk), handschrift of blokboek kan worden verbonden.

Blijft de vraag ‘wat is klein‘ en waar worden ‘grenzen getrokken‘? Deze zijn nauwelijks te definiëren of te trekken. Om deze lastige vraag te omzeilen is gekozen voor ‘mooi, klein of uniek als uitgangspunt. Of anders geformuleerd: lak aan scherpe definities of precieze maatgrenzen!

Verzamelen betekent vooral veel rondstruinen, beurzen en markten bezoeken en (virtuele) veilingen afstropen om interessante kavels te verwerven. Zo’n aanpak levert onvermijdelijk ook dubbel- of niet in de collectie passend materiaal op. Dit wordt niet weggegooid. Tegen zeer bescheiden prijsjes worden deze vervreemd. Waar op de website ’te koop’ staat is dat het geval.