Absolutisme

Is een regeringsvorm waarbij alle ambten binnen de staat uiteindelijk ondergeschikt zijn aan het gezag van de vorst. De vroegste vormen van absolute monarchie zijn te vinden tijdens de Oud-Babylonische periode. Het klassieke voorbeeld van een absolute monarchie is de regering van Lodewijk XIV en XVI. De Franse koning beriep zich op een droit divin, een ‘goddelijk recht’ om te regeren: hij was aan niemand anders dan God verantwoording verschuldigd. Een bijzondere vorm van absolutisme was het verlicht absolutisme (despotisme) dat te vergelijken is met een totalitaire dictatuur: de vorst heeft absolute macht omdat dit goed is voor zijn onderdanen.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.