Over ‘Caput Ovis’

Goede kunst of kitsch is als kookkunst, ze moet genoten worden, maar niet uitgelegd.”

Inleiding

Na zeven jaar was de Caput Ovis Museum website aan modernisering toe: de tweede, verbeterde versie ziet u hier. Er is gekozen voor een meer universele structuur, zeer herkenbaar voor verzamelaars en/of hobbyisten van velerlei pluimage. In het verlengde van deze site verschijnen komende maanden ook bijna identieke versies met als werktitel ‘Caput Ovis Galerie’ en ‘Caput Ovis ansichtkaarten’.

Caput Ovis Museum als zodanig bestaat al een vele jaren. Legio informele discussies werden en worden er al gevoerd over… uiteraard verzamelen, het beheren, administreren, ontsluiten van verzamelingen, et cetera. Maar ook over ‘niets’ of algemene maatschappelijke zaken.

Waar wil Caput Ovis Museum voor staan?

Caput Ovis Museum is een (digitaal) omni-ontmoetingsplatform voor kunst- en kitschliefhebbers en (kunst)verzamelaars. En daarmee wordt tegelijkertijd aangegeven dat de grens tussen kunst en kitsch voor Caput Ovis Museum flinterdun is.

Rubrieken en/of informatie over (kunst)veilingen zijn wat Caput Ovis Museum betreft net zo relevant als overzichten van databases of rommelmarkten.

Kortom kunstliefhebber en (kunst)verzamelaar (ahum, en dus ook de kitschliefhebber) worden dan ook uitgedaagd om ideeën aan te dragen.

In materiële en inhoudelijke zin vaart Caput Ovis Museum een onafhankelijke koers. Dus geen subsidies of ‘toezichthouders’ in welke vorm dan ook. Om het maar eens plat te zeggen: ‘Caput Ovis Museum houdt de eigen broek op’. En als dit niet lukt, is er kennelijk onvoldoende  bestaansrecht.

Over ‘Caput Ovis’

Caput Ovis is de Latijnse bijnaam (schapenkop) voor Dordtenaren. Daarnaast is Dordrecht van oudsher een stad van schilders / kunstenaars, vandaar de keuze voor deze naam. En tot op de dag van vandaag inspireert Dordrecht kunstenaars met het eeuwenoude Teekengenootschap Pictura (opgericht in 1774 door Abraham van Strij), het Dordtse museum (opgericht in 1842 door enkele Dordtse particulieren) en museum van Geijn (in 1925 geschonken door de nazaten van de bankier Van Gijn) als stille getuigen.

Elke amateur (kunst)verzamelaar, en dus ook Caput Ovis, worstelt met vragen als: ‘wat en waarom verzamel ik eigenlijk’, ‘hoe mijn verzameling te beheren’ et cetera. Caput Ovis wil als (digitale) ontmoetingsplek dienen om de zoekenden de vloer te geven. (Organisatorische) suggesties ter zake zijn dan ook meer dan welkom.

Gebruik website en andere Caput Ovis faciliteiten

Tegen kostprijs stellen wij onze (technische) faciliteiten open te stellen Caput Ovis is echter niet van plan om in welke vorm dan ook onder de duiven van de professionele handel te schieten.

Klik hier om contact met ons op te nemen.