Museum

De collectie van MUSEUM ‘Caput Ovis’ bestaat voor het overgrote deel uit werk van in de 19de en 20ste eeuw geboren en / of in Dordrecht getogen kunstenaars en uit kunstwerken van kunstenaars die tot het Fauvisme, de Bergense School of de Amsterdamse Joffers worden gerekend of lid zijn geweest van Pictura Dordrecht, De Groninger Ploeg, Pulchri, Les Vingt of de Hollandse Aquarellistenkring.

In principe worden de kunstwerken uit de museale collectie niet verkocht tenzij er (wederzijdse) belangen mee gediend zijn [onder andere verrijking en / of verbetering wederzijdse collectie(s)] of het vrijmaken van middelen om de eigen collectie te vergroten / verbreden et cetera.

Daarnaast beschikt het MUSEUM ‘Caput Ovis’ over een bescheiden bibliotheek met gerelateerde kunstboeken en algemene naslagwerken op kunstgebied.

De Caput Ovis Kerncollectie is opgebouwd uit:

werken van (ex)leden van de volgende genootschappen:
en werken van kunstenaars die ingedeeld / gerekend worden bij / tot de
dan wel overige werken / producten van vorenstaande kunstenaars zoals