Arte povera

De term Arte Povera (arme kunst) werd voor het eerst gebruikt in 1967 in Italië door Germano Celant om het werk van een aantal jonge kunstenaars (afkomstig uit Genua, Turijn, Rome, Milaan) te beschrijven die installaties maakten van eenvoudige materialen. De kunst werd eigenlijk al geconcipieerd vanaf ongeveer 1962 in de Verenigde Staten van Amerika. Arte Povera was een invloedrijke kunststroming in de jaren \’70 met raakvlakken aan de internationale fenomenen zoals de Land art en de conceptuele kunst. De essayist Germano Celant legde de principes van de kunststroming vast en was er uiteraard de grote promotor van. Arte Povera wilde een verdere evolutie van Op-art en Pop-Art en wees zowel het tableau-object van de eerste af als de publicitaire procedés van de laatste. Het wilde aansluiting zoeken zowel bij het Amerikaanse neo-dadaïsme als bij het Franse Nouveau Réalisme. Door het kunstwerk als ‘product’ te miskennen, ontstonden kortstondige creaties in vergankelijke materialen en op tijdelijke plaatsen.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.