Greinen

Meestal het bewerken van het oppervlak van een lithosteen tot het de structuur van fijn schuurpapier heeft. Bij het greinen wordt met een greinschijf of een glazen loper fijn zilverzand of carborundumpoeder over de steen gewreven.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.