Late middeleeuwen

De Late Middeleeuwen is een periode in de geschiedenis van Europa die duurt van ca. 1270 tot 1500. De periode kenmerkt zich door een toenemende verstedelijking in Europa, zware economische crises, een heropleving van de geldhandel, het afbrokkelen van het feodaal systeem en daarmee de macht van de adel. De langdurige strijd tussen Frankrijk en Engeland, de Honderdjarige Oorlog, verdeelde de westerse christenheid; ook de economie werd er ongunstig door beïnvloed. In enkele landen werd een begin gemaakt met de vestiging van een sterk centraal gezag.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.