Leidse School

Arend Jan van Driesten wordt wel gezien als de nestor van de Leidse School, die soms wordt aangeduid als de vierde generatie of nabloei van de Haagse School. Of van een echte Leidse school gesproken mag worden, lopen de meningen uiteen. Tot de kerngroep worden gerekend, behalve Van Driesen, Hendrik van der Nat, Alexander Rosemeier en Chris van der Windt. Deze schilders hebben gemeen dat ze (polder)landschappen en dorpsgezichten op locatie schilderen veelal in de omgeving van Leiden in de impressionistische traditie van de Haagse School, maar wel met een eigen kleurkeuze. ‘Zoo innig Hollands’ zou een treffende typering van deze groep – die deels veel samen optrok – en Van Driesten in het bijzonder kunnen zijn.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.