Modernisme

Het modernisme is een verzamelnaam voor vernieuwende stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw. De term refereert aan een culturele beweging die vooral na de eerste wereldoorlog in verzet komt tegen de traditionele opvattingen en vormen van kunst, architectuur, literatuur, geloof, sociale organisatie en het dagelijks leven. De moderne roman, het moderne toneel, de architectuur en de poëzie moesten vernieuwd worden zodat zij de moderne geïndustrialiseerde maatschappij beter weerspiegelden. Modernisme heeft vele betekenissen. De Parijse Le Salon des Refusés uit 1883 bracht een vernieuwing op gang met de impressionisten die een eigen ‘salon’ inrichtten omdat ze met hun werken geweigerd werden op de officiële Parijse salon. In de 20e eeuw vallen ook kunststromingen als expressionisme, dada, kubisme en surrealisme onder modernisme.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.