Noordelijk realisme

Oorspronkelijk in gang gezet door de Groep van de figuratieve abstractie, ook wel ‘De Groep’, aan de Rijksacademie te Amsterdam, tot 1980 ‘het bolwerk van de figuratieve kunst’, wendden zich tegen het einde van de 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw meer kunstenaars tot het realisme. Deze stijlstroming verplaatste zich na 1980 naar het Noord-Oosten van Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe), doordat veel (na de ‘machtsovername’ door ‘de abstracten’ op de Rijksacademie teleurgestelde) figuratieve kunstenaars daar de ‘ruimte’ zochten en vonden.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.