Post-impressionisme

De term post-impressionisme is een benaming voor een schilderstijl in Frankrijk. In andere landen, zoals België, Nederland, Duitsland en Scandinavië, spreekt men eerder van neo-impressionisme. Beiden zijn voortgesproten uit het impressionisme. Al dekken beide termen ongeveer dezelfde lading, toch kan men post-impressionisme (beter) interpreteren als verzamelnaam voor enkele NA-impressionistische bewegingen, na deze van 1874-1886, in Frankrijk. Terwijl men in België, Nederland, Duitsland en de Scandinavische gebieden eerder over LAAT-impressionisme rept. Post-impressionisme werd bedacht door de Britse criticus Roger Fry als titel voor zijn expositie in Londen, in 1910, met werken van Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Georges Seurat en Paul Signac. Vooral de periode tussen 1880 en 1890.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.