R(otterdam) 33

R 33 werd in 1933 in Rotterdam opgericht omdat een aantal kunstenaars zich minder thuis voelde bij de bestaande kunstkringen in de regio. Een aantal bekende leden van R 33 waren: Hendrik Chabot, Johan Thielens en medeoprichters Wout van Heusden en Herman Bieling, Quirijn van Tiel, Piet Begeer, Marius Richters.

R ’33 had als het doel opvolger van ‘de Branding’ te zijn. In het Notarishuis aan het Haringvliet organiseerden zij tentoonstellingen en Kunstzondagen. Het publiek kon niet alleen naar schilderijen en beeldhouwwerken kijken maar ook naar muziek luisteren. Jan Veth schrijft een weinig positief artikel over een tentoonstelling van de R ’33 in Boymans. Hij vind de geëxposeerde werken maar oppervlakkig en donker. De R’33 groep timmerde flink aan de weg. In 1933 gaven zij een eenmalig Bulletin uit met de kritische titel ‘Geeft ons werk’. ‘Wat willen wij? De schoonheid! Fel en gevarieerd. Een brok idealisme. Wij willen een wig in de chaos, bouwen op puinhopen. En niet meedoen aan de vernietiging. In het schoone zullen wij onze kracht vinden. Opvallend is hun strijd tegen het kapitalisme. Zo schrijft Wout van Heusden ‘Tusschen deze vale manifestatie van 20ste-eeuwsche aftakelingen, protserige rijkdom anderzijds, zie ze snellen in hun 8 cyl. Superwagens à f 6050,-; waarheen zoo vlug rijkaard? Voor f 500.-koopt U een kunstwerk van dezen tijd waarvoor Uw nageslacht U eeren zal’. Niet alleen de strijd tegen het kapitalisme komt erg overeen met de branding maar ook de wens van eigen ruimte waar de leden hun werk kunnen exposeren. Hiervoor vragen ze vooral de aandacht van het Boijmans museum. Deze vraag werd al snel beantwoord want toen de nieuwbouw van het Boijmans Museum in 1935 af was, liet de toenmalige directeur Dirk Hannema de groep een aantal keer exposeren.

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.