Huisman, Jopie

Jopie Huisman werd in Workum op 18 oktober 1922 geboren en overleed in Groningen op 29 september 2000.

Huisman was een op-en-top autodidact maar dan wel één van de buitencategorie. Noch geschoold noch begeleid of gecoached door collegae kunstenaars heeft hij desondanks een verbazingwekkend fraai oeuvre weten op te bouwen. Huisman wordt dan ook meer en meer gewaardeerd en kan zeker tot de topkunstenaars uit de twintigste eeuw worden gerekend. Terecht is inmiddels een museum aan hem gewijd, iets wat maar van zeer weinig kunstenaars kan worden gezegd.

Zijn meeste werken zijn olieverven ofschoon ook andere technieken hem niet vreemd waren.

Zowel dorpsgezichten als landschappen, (zelf)portretten en stillevens hadden zijn voorkeur. Voor inspiratie bleef hij zijn gehele leven in Friesland, afwisselend in Franeker, Herbaijum en Workum wonen.

Huisman was alleen lid van Fryske Kultuerried wat andermaal zijn verknochtheid aan het Friese land onderstreepte.

Vermeld in Jacobs, Saur.

Jopie Huisman

Geen werken gevonden, probeer het nog eens met andere zoektermen.