Enig resultaat

Filter»

Philips, Jan Caspar

Jan Caspar Philips werd tusen 1680 en 1700 vermoedelijk in Duitsland geboren en overleed waarschijnlijk op 24 april 1775 in Amsterdam. Hij was een oom van Caspar Philips Jacobszoon.

Wanneer, waar en / of door wie hij kunstzinnig werd opgeleid is ons niet bekend. Wel weten we dat hij Simon Fokke en Caspar Jacobsz. Philips opleidde.

Jan Caspar was actief als prentkunstenaar, graveur / prentmaker, tekenaar en kunsttheoreticus.

Als kunstenaar was hij voornamelijk werkzaam in de regio Amsterdam.

Van zijn hand zijn vooral christelijk-religieuse- en topografische voorstellingen, portretten en stadsgezichten.

Vermeld in Van Eynden / Van der Willigen, Immerzeel, Kramm, Von Wurzbach, Thieme / Becker, Waller, Scheen, Witt Checklist, Scheen, Verheggen.