Grote Schouburg der Nederlandsche Konstschilders (Op Kunstb 1977)

Artikelnummer: CO 137.002

De website Van Caput Ovis biedt een specifieke blik op de activiteiten van de stichting ‘Openbaar Kunstbezit’ over de jaren 1957 t/m 1982. Meer in het bijzonder vergroot Caput Ovis de relaties met kunstenaars die zij tot hun kernverzameling rekenen uit middels (gekopieerde) illustraties onder vermelding van de betreffende jaargang waarin deze wordt behandeld of beschreven alsmede de gevoerde titel (voorzover bekend of door ons gegeven) van het betreffende werk.

De keuzes van de stichting Openbaar Kunstbezit door de jaren heen hebben zeker niet tot een (internationale) kunstcanon geleid (was ook geen doel als zodanig). Maar we kunnen ons niet onttrekken aan het gevoel dat er wel degelijk grondig is nagedacht over technieken, stromingen, tijdsgewrichten, toepassingsgebieden en technieken.

Los hiervan werden de (gekopieerde) illustraties niet alleen toegevoegd aan de korte beschrijvingen van de jaargangen zelf (als zodanig vermeld in de rubriek ‘Bibliotheek’) maar ook als ‘kopie’ vermeld onder de betreffende kunstenaarsnaam zelf. Daarnaast – voor de geïnteresseerde – is impliciet een totaaloverzicht van de (gekopieerde) illustraties toegevoegd (zie rechter kader) via de categorie ‘Openbaar Kunstbezit’ (door hierop te klikken).

Hier ziet u een werk van Arnold Houbraken genaamd Grote Schouburg der Nederlandsche Konstschilders opgenomen in jaargang 1977 van Openbaar Kunstbezit.

Overig

Samenstelling collectie

Uitgever

Houbraken, Arnoldus

Arnoldus (Arnold) Houbraken werd in Dordrecht op 28 maart 1660 geboren en overleed in Amsterdam op 14 oktober 1719. Arnold was leerling van Jacobus Leveck en uiteraard van zijn eigen vader. Hij was later zelf weer de leraar van Matthijs Balen, Johan Graham en Jacob Houbraken. Hij werkte aanvankelijk in Dordrecht maar werd later door de kunstmecenas Jonas Witsen naar Amsterdam gehaald. Naast schrijver (schreef kunstenaarsbiografieën), schilder en etser was hij ook prentkunstenaar, tek...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Houbraken, Arnoldus.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Grote Schouburg der Nederlandsche Konstschilders (Op Kunstb 1977)'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.