Muurschildering

Artikelnummer: CO 844.002

Onder bescherming van Z.E. Mr. J. Terpstra, toenmalig Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de toenmalige burgemeesters Dr. W. de Vlugt van Amsterdam, Mr. P. Drooglever-Fortuyn van Rotterdam en Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal van ‘s-Gravenhage werd een kunstmap met als titel DE KUNST IN NOOD uitgegeven in 1933. De heren C.G. Kleykamp en Luc. Willink voerden de redactie.
Het drukwerk werd verzorgd door N.V. Drukkerij “VADA” te Wageningen. Het geheel werd gebundeld en gebonden door de Firma H. van Rijmenam in Den Haag.

In totaal verzorgden tientallen Nederlandse kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, toneelspelers et cetera waaronder Henri van der Stok bijna 135 bijdragen.

Zoals we al vermelden bij BI 998.282 vormde een deel van de bijdragen een meer dan interessante aanvulling op onze kunstverzameling. Vandaar dat deze er zijn uitgelicht en op een eigen plek op onze website worden gepresenteerd en nader toegelicht / gerubriceerd. Hier één van de bijdragen aan de map DE KUNST IN NOOD (Deel IV) van Henri van der Stok: Muurschildering.

Afwerking

niet ingelijst / n.v.t.

Diversen

(boek)illustratie

Genootschap

Grafiek

drukwerk (diep- / hoogdruk, offset)

Signatuur

geen

Stijl

Uitgever

Vindplaats origineel

Stok, Henri van der

Henri van der Stok (naamvariant: Gérard Antoine Henri van der Stok) werd op 28 januari 1870 in Pelantoengan (Indonesië) geboren en overleed op 2 februari 1946 in Den Haag. Hij was de vader van Hans van der Stok. Stok was 100% autodidact (los van enkele lessen die hij volgde bij Willem van Konijnenburg en Philip Zilcken). Hij begon zijn carrière trouwens in 1889 als zee-officier. Vanaf 1902 was hij uitsluitend als kunstenaar actief [beeldhouwer, glaskunstenaar / -schilder, graficus, verv...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Stok, Henri van der.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Muurschildering'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.