Roode heggen op de Veluwe bij maneschijn

Artikelnummer: CO 1607.005
Onderwerpen: ,

Onder bescherming van Z.E. Mr. J. Terpstra, toenmalig Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de toenmalige burgemeesters Dr. W. de Vlugt van Amsterdam, Mr. P. Drooglever-Fortuyn van Rotterdam en Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal van ‘s-Gravenhage werd een kunstmap met als titel DE KUNST IN NOOD uitgegeven in 1933. De heren C.G. Kleykamp en Luc. Willink voerden de redactie.
Het drukwerk werd verzorgd door N.V. Drukkerij “VADA” te Wageningen. Het geheel werd gebundeld en gebonden door de Firma H. van Rijmenam in Den Haag.

In totaal verzorgden tientallen Nederlandse kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, toneelspelers et cetera waaronder voormalig Koningin Wilhelmina bijna 135 bijdragen.

Zoals we al vermelden bij BI 998.282 vormde een deel van de bijdragen een meer dan interessante aanvulling op onze kunstverzameling. Vandaar dat deze er zijn uitgelicht en op een eigen plek op onze website worden gepresenteerd en nader toegelicht / gerubriceerd. Hier één van de bijdragen aan de map DE KUNST IN NOOD (Deel V) van voormalig Koningin Wilhelmina: Roode heggen op de Veluwe bij maneschijn.

Afwerking

niet ingelijst / n.v.t.

Diversen

(boek)illustratie

Genootschap

Grafiek

drukwerk (diep- / hoogdruk, offset)

Samenstelling collectie

,

Signatuur

autogram, in de druk, r.o., slecht- / on(leesbaar)

Stijl

Uitgever

Vindplaats origineel

Wilhelmina, Koningin

Wilhelmina (voormalig Koningin der Nederlanden) (naamvarianten: Wilhelmina van Oranje-Nassau, Wilhelmina Helena Paulina Maria van Mecklenburg-van Oranje-Nassau) werd op 31 augustus 1880 in Den Haag geboren en overleed op 28 november 1962 op Het Loo. Wilhelmina was geassocieerd lid van de afdeling schilderkunst van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Voor zover ons bekend volgde zijn geen specifieke kunstzinnige opleiding(en). Wel volgde zij inf...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Wilhelmina, Koningin.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Roode heggen op de Veluwe bij maneschijn'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.