Verkiezingsposter Vrijheidsbond

Artikelnummer: CO 236.040

De liberalen, tot de invoering van het algemeen mannenstemrecht in 1918 meestal de grootste politieke groepering, zagen na 1918 hun aanhang voortdurend dalen. Mede daarom besloten de Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen tot een samengaan in 1921, met als politieke naam ‘De Vrijheidsbond’ en vanaf 1929 als Liberale Staatspartij (LSP). De LSP was financieel-economisch gezien een conservatief-liberale partij en genoot vooral aanhang onder ondernemers, hogere ambtenaren en mensen met een vrij beroep (advocaten, artsen). Zij was gekant tegen een sterk overheidsingrijpen in het economisch leven. Op immaterieel gebied stond de partij tegenover de rechtse Coalitie (de confessionele partijen), onder andere ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting en vrouwenemancipatie. Deze opvattingen hebben kennelijk als basis gediend voor deze zeer bijzondere en fraaie poster. In 1946 ging de LSP op in de Partij van de Vrijheid, waaruit in 1948 de VVD voortkwam.

De conclusie is dan ook gewettigd dat deze poster ergens in de periode 1921-1927 werd ontworpen en gedrukt. Helaas is er zelfs in het Posterdepot (universiteit van Groningen) over dit grafische product geen informatie voorhanden.

Afmetingen 80 × 100 cm
Afwerking

(klassiek) ingelijst, achter glas / perspex (geklemd)

Diversen

poster

Grafiek

druksel (litho-, steen-, zeef)

Stijl

Stroming

Uitgever

onbekende meester

Werk van onbekende kunstenaars; nadere informatie wordt zeer op prijs gesteld. Deze werken werden om speciale redenen aan de collectie van Caput Ovis toegevoegd.

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van onbekende meester.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Verkiezingsposter Vrijheidsbond'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.