Oude schuit in de wadden

Artikelnummer: CO 1611.001
Onderwerpen: ,

Onder bescherming van Z.E. Mr. J. Terpstra, toenmalig Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de toenmalige burgemeesters Dr. W. de Vlugt van Amsterdam, Mr. P. Drooglever-Fortuyn van Rotterdam en Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal van ‘s-Gravenhage werd een kunstmap met als titel DE KUNST IN NOOD uitgegeven in 1933. De heren C.G. Kleykamp en Luc. Willink voerden de redactie.
Het drukwerk werd verzorgd door N.V. Drukkerij “VADA” te Wageningen. Het geheel werd gebundeld en gebonden door de Firma H. van Rijmenam in Den Haag.

In totaal verzorgden tientallen Nederlandse kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, toneelspelers et cetera waaronder Reinier Sijbrand Bakels bijna 135 bijdragen.

Zoals we al vermelden bij BI 998.282 vormde een deel van de bijdragen een meer dan interessante aanvulling op onze kunstverzameling. Vandaar dat deze er zijn uitgelicht en op een eigen plek op onze website worden gepresenteerd en nader toegelicht / gerubriceerd. Hier één van de bijdragen aan de map DE KUNST IN NOOD (Deel III) van Reinier Sijbrand Bakels: Oude schuit in de wadden.

Afwerking

niet ingelijst / n.v.t.

Diversen

(boek)illustratie

Genootschap

Grafiek

drukwerk (diep- / hoogdruk, offset)

Stijl

Uitgever

Vindplaats origineel

Bakels, Reinier Sijbrand

Reinier Sijbrand Bakels werd op 4 augustus 1873 in Den Hoorn (Texel) geboren en overleed op 9 juli 1956 in Den Haag. Reinier volgde een kunstzinnige opleiding aan der School voor Kunstnijverheid in Haarlem. Hij kreeg onder andere les van Willem Witsen. Later ging Ima van Eysinga bij hem in de leer. Ofschoon hij aanvankelijk zijn brood verdiende als jurist / bestuurder en adviseur concentreerde hij zich later toch voornamelijk op het etsen, schilderen, tekenen en auteurschap. Veel van...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Bakels, Reinier Sijbrand.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Oude schuit in de wadden'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.